مدیران

ردیف 

نام و نام خانوادگی  

سمت  

سال تولد 

آخرین مدرک تحصیلی 

سال اخذ مدرک 

1

غلامرضا و کیل آزاد

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

1347

مهندس کامپیوتر 

1373

2

داود کرکه آبادی 

رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش فنی

1347

فوق لیسانس عمران 

1375