امروز : جمعه , 29 شهریور 1398
  • انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح احداث پایانه نفتی به ظرفیت 1,000,000 مترمکعب و اسکله 20,000 تنی در بندر خلیج فارس و اسکله 100,000 تنی در مجتمع بندر شهید رجایی

کارفرما: شرکت بناگستر کرانه

محل پروژه: بندر شهید رجایی


  • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط لوله انتقال گاز تقویتی" 30  قزوین-البرز

                کارفرما: شرکت گاز استان قزوین

                محل پروژه: استان قزوین