امروز : یک شنبه , 17 اسفند 1399
 •  خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "36  سربیشه – نهبندان

         کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

         محل پروژه : استان خراسان جنوبی


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "30 صادرات تبریز - ارمنستان  به صورت EPC

         کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

         محل پروژه : استان آذربایجان شرقی


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "30 دماوند – فیروزکوه

         کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

         محل پروژه : استان تهران


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز تقویتی "30 بومهن – دماوند- فیروزکوه

کارفرما: شرکت گاز استان تهران

محل پروژه: استان تهران


 • خدمات مهندسی و طراحی خطوط لوله انتقال گاز "30-"24-"20 اینچ فرعی در استان خراسان رضوی (تقویتی اسفراین-نقاب-جغتای-تقویتی تربت حیدریه و...)

         کارفرما: شرکت گاز استان خراسان رضوی

         محل پروژه: استان خراسان رضوی


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "30 نیروگاه های سایت میانی

کارفرما: منطقه ویژه خلیج فارس

محل پروژه: بندرعباس


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز تقویتی"30  قزوین

         کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

         محل پروژه: استان قزوین


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "30 انتقال گاز شاهین دژ- بیجار-تکاب

         کارفرما: طرح خطوط انتقال گاز

         محل پروژه: استان آذربایجان غربی


 • طراحی تفصیلی مجدد و تغییر سایز خط لوله انتقال گاز از "20  به"30 اینچ تقویتی اسفراین - نقاب – جغتای

         کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

         محل پروژه: استان خراسان رضوی  


 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط لوله انتقال گاز تقویتی" 30  قزوین-البرز

         کارفرما: شرکت گاز استان قزوین

         محل پروژه: استان قزوین  


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "30 دوم سنندج (بیجار-دهگلان)

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه:  استان کردستان  


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال نفت" 30 و" 8  بازفت درمحدوده سد کارون به روش EPC

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 محل پروژه:  استان خوزستان  


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "30 زنجان ، حلب ، ماهنشان ، دندی و یاسوکند

کارفرما: شرکت گاز استان زنجان

محل پروژه: استان زنجان 


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز " 30 خراسان جنوبی

کارفرما: شرکت گاز استان خراسان جنوبی

محل پروژه: استان خراسان جنوبی 


 • خدمات مهندسی و طراحی  خط لوله انتقال گاز "30 اسلام آباد-کرمانشاه

کارفرما:

محل پروژه: اسلام آباد-کرمانشاه 


 • خدمات مهندسی و  طراحی خط لوله صادراتی"28 نفت و "24 گاز و "20-"10-"8 آب خطوط انتقال از واحدهای تفکیک گر شمالی و جنوبی به واحد فرآورش مرکزی و همچنین انتقال گاز به NGL 3200 و انتقال نفت به تلمبه خانه غرب کارون در میدان نفتی آزادگان جنوبی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

محل پروژه: میدان نفتی آزادگان جنوبی


 • خدمات مهندسی و طراحی  خط لوله انتقال گاز " 24 بافق

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: استان یزد


 • خدمات مهندسی و طراحی  خط لوله تقویتی انتقال گاز "24 تسوج- انشعابات سلماس

            کارفرما: شرکت گاز استان آذربایجان غربی

            محل پروژه: استان آذربایجان شرقی و غربی


 • خدمات مهندسی و طراحی  خطوط لوله انتقال گاز" 20 به متراژ تقریبی 305 کیلومتر در سطح استان کرمان

             کارفرما: شرکت گاز استان کرمان

            محل پروژه: استان کرمان


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "20 نیروگاه کهنوج-جیرفت بصورت EPCF

           کارفرما: شرکت گاز استان کرمان

           محل پروژه: استان کرمان


 • طراحی خط لوله انتقال گاز " 20 در سطح استان زنجان

            کارفرما: شرکت گاز استان زنجان

             محل پروژه: استان زنجان


 • ادامه طراحی خط لوله انتقال گاز " 20 بافق-بهاباد

             کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

              محل پروژه: استان یزد


 • خدمات مهندسی و طراحی  خط لوله  اسکله نفتی به شماره 3 بندر شهید رجایی

              کارفرما: بناگستر کرانه

              محل پروژه: بندرعباس


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز " 20 گناباد-بجستان-فردوس

             کارفرما: شرکت گاز استان خراسان

             محل پروژه: خراسان جنوبی


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز " 20 بیجار- سقز

             کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

             محل پروژه: استان کردستان


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "20 بوشهر و "12 برازجان

کارفرما: شرکت گاز استان فارس

محل پروژه: بوشهر و برازجان


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز " 20 و" 10 اینچ گورزین – تولا

             کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم

             محل پروژه: قشم


 • خدمات مهندسی و طراحی  خط لوله  اسکله نفتی به شماره 3 بندر شهید رجایی

           کارفرما: بناگستر کرانه

           محل پروژه: بندرعباس