امروز : یک شنبه , 17 اسفند 1399

خدمات مهندسی و طراحی پایه خط لوله گاز سراسری یازدهم به قطر 42 اینچ

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه : کرمان - یزد


خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز " 56  نهم سراسری گاز گستره اختر- اهرم (قطعه اول)

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه : اختر- اهرم


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز " 56 یازدهم سراسری حد فاصل عسلویه / ابرکوه (قطعه دوم)

         کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

          محل پروژه : استان بوشهر و یزد (حد فاصل عسلویه / ابرکوه)


        خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز دهم سراسری " 56  پتاوه – تیران

       کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

       محل پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "56 هفتم سراسری

         کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

         محل پروژه : استان سیستان و بلوچستان


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز " 56 رابط سایت 1 و 2 پارس جنوبی

         کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

         محل پروژه : پارس جنوبی


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "48 نفت خانه به بغداد و انشعابات آن

         کارفرما: شرکت TG

         محل پروژه : کشور عراق


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "48 گاز پنجم تهران

         کارفرما: شرکت گاز استان تهران

         محل پروژه : استان تهران


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "48 زنجان - حلب و انشعابات  ماهنشان - دندی – یاسوکند

         کارفرما:  شرکت گاز استان زنجان

         محل پروژه : استان زنجان


 • خدمات مشاوره ای  و نظارت کارگاهی خط لوله انتقال گازهای "56 -"42-"20-"16  ایرانشهر-چابهار

کارفرما: شرکت خط لوله مکران

محل پروژه: ایرانشهر-چابهار


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ادامه خط لوله انتقال گاز " 56  سراسری خط هفتم (ایرانشهر به مرز پاکستان ) و تأسیسات در استان سیستان و بلوچستان

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: استان سیستان و بلوچستان


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ادامه خط لوله انتقال گاز  ششم سراسری به قطر "56 قطعه اول  و   ایستگاه های تقویت فشار گاز (محدوده کیلومتر تا 150 و انشعاب "20 اینچ دزفول تا دهلران - آبدانان)

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: دزفول تا دهلران


 • خدمات نظارت کارگاهی خط لوله انتقال گاز  " 56 سوم سراسری حد فاصل قزوین/ رشت  (PC)

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: استان گیلان


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله انتقال گاز  " 48 ساوه-همدان (PC)

کارفرما: طرح خطوط انتقال گاز

محل پروژه: استان همدان


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی /مهندسی ارزش پروژه خط لوله انتقال گاز  " 42 قوشه، دامغان، نکا، ساری ، کیاسر به روش PCF

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: قوشه، دامغان، نکا، ساری ، کیاسر


 • خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط لوله انتقال گاز  " 40 اتان تولیدی سایت 2 به سایت 1 به روش EPC

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: پارس جنوبی


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله انتقال گاز  "40 میاندوآب-شاهین دژ  و بیجار –تکاب

         کارفرما: طرح خطوط انتقال گاز

         محل اجرا: میاندوآب-شاهین دژ- بیجار و تکاب


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های گازرسانی استان تهران

کارفرما: شرکت گاز استان تهران

محل پروژه: استان تهران