به وب سایت شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت خوش آمدید

:تاریخچه شرکت

شرکت هامون گستر صنعت در راستای نظام سازندگی کشور و با هدف پاسخگویی به نیاز و الزامات صنعت کشور و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره مهندسی با اتکا به دانش و تجربه مدیران ، متخصصین و مهندسان مجرب رشته های مختلف در سال 1381 تاسیس گردید.سیاست این شرکت مبتنی بر اهمــــیت مدیریت پروژه ، طراحی و مهندسی و نظارت بر اجرای موثر پروژه های وزارت نفت و صنایع وابسته از طریق به کارگیری نیروهای مــتخصص در رشته های مــختلف و سازماندهی و تجهیز آنها به منابع سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا و اعمال روشهای نوین مدیریت پروژه و طراحی و مهندسی و با آرمان ایجاد اشتغال برای نیروی متخصص داخلی می باشد.بسیاری از پروژه های مختلف کشور که با بهره گیری از توانایی ها و دانش مهندسان و افراد فنی متخصص این مشاور به بهره برداری رسیده است، بیانگر توانایی های شرکت هامون گستر صنعت در انجام فعالیتهای مختلف می باشد